Ochrona fizyczna

OCHRONA FIZYCZNA

Kobra SecurityOchrona fizyczna realizowana jest przez pracowników ochrony na posterunkach doraźnych i stałych. Usługi ochrony fizycznej świadczone są w obiektach wymagających obecności pracownika ochrony. Kontrolujemy ruch osobowy i towarowy, patrolujemy powierzony obszar przeciwdziałając powstaniu strat w skutek kradzieży, włamaniu oraz pożaru. Wypracowaliśmy własny standard świadczonej usługi, wspierając się najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Pracownicy ochrony dobierani są według ściśle określonych kryteriów i rekrutowani w zależności od rodzaju obiektu oraz realizowanych zadań.
 
Składając ofertę naszym klientom nigdy nie poprzestajemy tylko i wyłącznie na zapewnieniu "obecności" agenta ochrony. Sporządzamy instrukcję ochrony obiektu w której dokonujemy analizy zagrożeń i opracowujemy procedury pełnienia służby, których przestrzeganie zapewnia odpowiedni standard świadczonej usługi. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości w ramach usługi, instalujemy monitorowany system kontroli obchodów i system telewizji przemysłowej, rejestrujący newralgiczne miejsca oraz umożliwiający zdalny podgląd obrazu z kamer. Wszystkie chronione przez nas obiekty są  pod stałym nadzorem dyżurnego operatora w Centrum Monitorowania Alarmowego.


W sytuacji zagrożenia pracownicy ochrony stacjonarnej mają możliwość wezwania zmotoryzowanej Grupy Patrolowo - Interwencyjnej Kobra Security.

Jesteś tutaj: Start Usługi ochrony Ochrona fizyczna