Monitoring GPSSystem monitoringu GPS pozwala definiować parametry związane z lokalizacją pojazdu, kontrolować jego prędkość, przy jednoczesnej identyfikacji kierowców oraz trybu użytkowania pojazdu. Użytkownik ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz do danych historycznych. Dostęp do tych danych pozwala na: weryfikację wyników finansowych działu transportu, optymalne wykorzystanie pojazdów a także na efektywne planowanie i kontrolę czasu pracy kierowców. Co najmniej raz na minutę z pojazdu przesyłany zostaje pakiet danych definiowany przez jednostkę zarządzającą. Odpowiednia konfiguracja systemu pozwala na szybką identyfikację odstępstw od określonych założeń, a w konsekwencji sukcesywną eliminację faktów uznanych za niepożądane. Dostęp do danych i analiza informacji dotyczących sposobu użytkowania pojazdów pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacji na tyle skutecznie, że nakłady na zakup i montaż zwracają się średnio po trzech miesiącach od momentu wdrożenia systemu. Odpowiednia konfiguracja oprogramowania pozwala w przypadku wystąpienia zdefiniowanych odstępstw na natychmiastowe przesyłanie alarmu SMS na uprzednio wybrane numery telefonów komórkowych.
 
System monitoringu GPS posiada również funkcję antykradzieżową potwierdzoną certyfikatem OCENY SKUTECZNOŚCI ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄ POJAZDU SAMOCHODOWEGO.

Dla użytkowników systemu Combo 2.6 jako opcja dostępna jest funkcja Bezpieczeństwa ISR (wymagana jest instalacja czujnika wypadku). System automatycznie wysyła alarm o zaistniałym wypadku, podając przy tym lokalizację pojazdu. Dzięki temu Regionalne Centrum Monitoringu KOBRA SECURITY  w razie potrzeby natychmiast wzywa na miejsce wypadku służby ratownictwa drogowego.

Alarm o zaistniałym wypadku jest wysyłany w następujących przypadkach:

 • silne zderzenie pojazdu,
 • dachowanie pojazdu,
 • osunięcie się pojazdu do rowu.

Korzyści

 • Zwiększenie efektywności pracy kierowcy i pojazdu
 • Optymalizowanie tras przejazdu
 • Weryfikacja zużycia paliwa oraz informacja o ubytkach
 • Możliwość uzyskania korzystnych zniżek ubezpieczeniowych
 • Poprawa bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i pojazdu

Zastosowanie

 • Floty samochodów osobowych i ciężarowych
 • Maszyny budowlane i rolnicze
 • Pojazdy specjalne: łodzie, chłodnie, naczepy i inne

Cechy produktu

 • Dostęp do parametrów pojazdu
 • Pozycja
 • Prędkość
 • Przełącznik trybu jazdy kierowcy
 • Stan pracy silnika i stacyjki
 • Poziom paliwa w zbiorniku
 • Przycisk antynapadowy  
 • Temperatura otoczenia lub powierzchni ładunkowej
 • Identyfikacja kierowcy
 • Magistrala CAN

Funkcjonalności platformy informatycznej

 • Nowoczesna aplikacja WebClient
 • Dostęp do danych on-line i historycznych
 • Raporty
 • Reguły
 • Alarmy
 • Wyznaczanie korytarzy
 • Strefy kontrolne
 • Powiadamianie SMS’em o wyzwoleniu reguły
 • Export raportów do plików Excel i PDF
 • Dostępna szczegółowa mapa cyfrowa Europy TeleAtlas
 • Wygodna intuicyjna obsługa

Dodatkowe możliwości

 • Pakiet bezpieczeństwa ISR z ochroną antykradzieżową
 • Szczegółowa mapa cyfrowa Europy TeleAtlas
 • Integracja z innymi systemami
 • Roaming
 • Podłączenie czujnika wypadku
 • Usługa OCHRONA
Jesteś tutaj: Start Monitoring pojazdów